img_080215_023

«Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн концептуалдык негиздери» семинары

2016-жылдын 8-февралында КР Билим берүү жана илим министрлигинде Европа Союзунун колдоосунда КРда Корнард Аденауэр атындагы фонд жана “БИОМ” ЭК тарабынан ишке ашырылып жаткан «Билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун алкагында уюштурулган «Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн концептуалдык негиздери» семинары өтөт. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн багыттарын иштеп чыгуу боюнча …

img_191215_032

Долбоорунун эксперттери-аналитиктеринин тегерек үстөлү

2015-жылдын 12-19-декабрында «БИОМ» экологиялык кыймылы тарабынан К. Аденауэр атындагы фонддун өнөктөштүгү менен, Европа Союзунун колдоосунда ишке ашырылып жаткан «Кыргыз Республикасында билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун алкагында, Бишкек Финансылык-Экономикалык академиясынын конференц-залында бир катар эксперттик тегерек үстөлдөр өткөрүлдү. 12-декабрда «Кыргызстандын билим берүү тутумунда сапат маданиятын жайылтуу» тегерек үстөлү өттү. 14-декабрда «Туруктуу өнүгүү үчүн …

img_181215_004

«Окуу пландарын жана программаларын иштеп чыгуу: Кыргыз Республикасында билим берүүнүн мазмунунун мониторинги» тегерек үстөлү

2015-жылдын 12-19-декабрында «БИОМ» экологиялык кыймылы тарабынан К. Аденауэр атындагы фонддун өнөктөштүгү менен, Европа Союзунун колдоосунда ишке ашырылып жаткан «Кыргыз Республикасында билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун алкагында, Бишкек Финансылык-Экономикалык академиясынын конференц-залында бир катар эксперттик тегерек үстөлдөр өткөрүлдү. 12-декабрда «Кыргызстандын билим берүү тутумунда сапат маданиятын жайылтуу» тегерек үстөлү өттү. 14-декабрда «Туруктуу өнүгүү үчүн …

img_171215_009

«Кыргызстандын билим берүүсүнүн гендердик аспекттери: көйгөйлөр жана перспективалар» тегерек үстөлү

2015-жылдын 12-19-декабрында «БИОМ» экологиялык кыймылы тарабынан К. Аденауэр атындагы фонддун өнөктөштүгү менен, Европа Союзунун колдоосунда ишке ашырылып жаткан «Кыргыз Республикасында билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун алкагында, Бишкек Финансылык-Экономикалык академиясынын конференц-залында бир катар эксперттик тегерек үстөлдөр өткөрүлдү. 12-декабрда «Кыргызстандын билим берүү тутумунда сапат маданиятын жайылтуу» тегерек үстөлү өттү. 14-декабрда «Туруктуу өнүгүү үчүн …