«Кыргызстандын билим берүүсүнүн гендердик аспекттери: көйгөйлөр жана перспективалар» тегерек үстөлү

2015-жылдын 12-19-декабрында «БИОМ» экологиялык кыймылы тарабынан К. Аденауэр атындагы фонддун өнөктөштүгү менен, Европа Союзунун колдоосунда ишке ашырылып жаткан «Кыргыз Республикасында билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун алкагында, Бишкек Финансылык-Экономикалык академиясынын конференц-залында бир катар эксперттик тегерек үстөлдөр өткөрүлдү.

12-декабрда «Кыргызстандын билим берүү тутумунда сапат маданиятын жайылтуу» тегерек үстөлү өттү.

14-декабрда «Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү: чакырыктар жана перспективалар» тегерек үстөлү өттү.

17-декабрда «Кыргызстандын билим берүүсүнүн гендердик аспекттери:  көйгөйлөр жана перспективалар» тегерек үстөлү өттү.

18-декабрда «Окуу пландарын жана программаларын иштеп чыгуу: Кыргыз Республикасында билим берүүнүн стандарттарын жана мазмунун калыптандыруу» тегерек үстөлү өттү.

Тегерек үстөлдөргө КР БжИМ Коомдук Кеңешинин мүчөлөрү, КР Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, ЖОЖ, мектеп жана башка билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү жана Эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун, ММК өкүлдөрү, ошондой эле төмөндөгү тематикалык чөйрөлөр боюнча аналитикалык серептерди даярдоо үчүн эксперттер-аналитиктерди тандоо боюнча конкурска катышкан эксперттер жигердүү катышышты. Катышуучулар тарабынан билим берүүнүн сапатынын, мазмунунун жана башкаруунун көйгөйлөрү, билим берүүдөгү гендердик аспекттер, инклюзивдик билим берүү жана Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү көйгөйлөрү талкууланды.

Мониторингдин натыйжалуу куралдарын түзүү боюнча кеңири дискуссиялар болду, ал билим берүү тутумун реформалоо жана коом үчүн реформалардын  айкындуулугун жогорулатуу үчүн чечимдерди кабыл алуу тутумунда КР БжИМ Коомдук кеңешинин жана эксперттик коомдоштуктун ролун жогорулатуунун жана мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуунун маанилүү бөлүгү болуп саналат.

19-декабрда «Кыргыз Республикасында билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун эксперттеринин кыска тизмесине өткөн эксперттер үчүн Жумушчу семинар өттү.  Бул жумушчу семинарда долбоордун өкүлдөрү жана тандалып алынган эл аралык эксперттер менен жолугушуу уюштурулган, ошондой эле эксперттер тарабынан изилдөө үчүн топтор түзүлгөн жана билдирилген багыттар боюнча командалык иштин контенти аныкталган.

Эске сала кетсек, мурда долбоор төмөндөгү тематикалык чөйрөлөр боюнча аналитикалык серептерди даярдоо үчүн эксперттер-аналитиктер үчүн позицияларга конкурс жарыялаган:

  • билим берүүнү камсыздоо: окуу пландарын жана методологиялык камсыздоо жана билим берүү чөйрөсүнүн программаларын иштеп чыгуу;
  • билим берүү тутумун каржылоо;
  • билим берүү тутумун башкаруу;
  • сапатты камсыздоо жана аккредитациялоо тутумдарын өнүктүрүү;
  • гендердик аспекттер жана инклюзивдик билим берүү;
  • билим берүүнүн Туруктуу өнүгүүсүнүн аспекттери.

Бул конкурска жергиликтүү жана эл аралык эксперттерден 50дөн ашык өтүнмө берилген, комиссиянын чечими боюнча 6 тематикалык чөйрөлөр боюнча аналитикалык серептерди даярдоо үчүн 6 эл аралык жана 14 жергиликтүү эксперттер тандалып алынган.

Аналитикалык серептер билим берүү чөйрөсүндө колдонуудагы ченемдик, концептуалдык жана стратегиялык документтерди талдоону, билим берүү чөйрөсүндөгү учурдагы абалды талдоону жана билим берүү реформаларын андан аны өнүктүрүү, аларга мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча сунуштарды камтыйт. Европалык эксперттер менен командада тыгыз кызматташуу болжолдонот. Даярдалган аналитикалык серептер жарандык коомдо жана эксперттик чөйрөдө талкууланат жана билим берүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун жакшыртуу боюнча чечимдерди кабыл алуу тутумунда сунуштарды илгерилетүү үчүн негиз катары кызмат кылат.