«Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн концептуалдык негиздери» семинары

2016-жылдын 8-февралында КР Билим берүү жана илим министрлигинде Европа Союзунун колдоосунда КРда Корнард Аденауэр атындагы фонд жана “БИОМ” ЭК тарабынан ишке ашырылып жаткан «Билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү» долбоорунун алкагында уюштурулган «Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн концептуалдык негиздери» семинары өтөт.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн багыттарын иштеп чыгуу боюнча жаңы глобалдык демилгелердин нугунда жигердүү жылып барат. Буга өлкөнүн Туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясынын алкагындагы саясаты курч далил болот. “Өткөн жылдары туш болгон олуттуу чакырыктарга жана тобокелдиктерге карабастан, Кыргызстан Миң жылдыктын өнүгүү максаттарына жетүүдө белгилүү прогресске жете алды, – деп белгиледи премьер-министр Темир Сариев, – Бул биринчи кезекте, жакырчылыктын деңгээлин кыскартууга, ошондой эле экологиялык туруктуулукту камсыздоого тиешелүү. КР максаттуу стратегиялык багыттар жана Туруктуу Өнүгүүнүн стратегиясына өтүү боюнча 100 пилоттук өлкөнүн ичине кирди”.

2015-жылы бул Декларациянын 8 максатынын ордуна өнүгүү деңгээлинен көз карандысыз, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнүн алдында турган көйгөйлөрдүн топтомун камтыган 17 Туруктуу Өнүгүүнүн максаттары (ТӨМ) келди. Аларга жетүү боюнча өзүнө милдеттемелерди алып, Кыргызстан кайрадан дүйнөгө ТӨМ өлкөнү коопсуз, бакубат жана адилеттүү келечекке алып келе турганын түшүнгөнүн көрсөттү.

Мында КРда Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын практикалык ишке ашыруу билим берүү моделдеринин компетенттүүлүгүнө өтүү жана Туруктуу өнүгүүнүн, энергия натыйжалуулугунун, экологиялык коопсуздуктун маселелеринин бардык деңгээлдеринде жаңы стандарттарды киргизүү аркылуу коомду кадрлар менен камсыздоосуз жана билим берүү тутумун өркүндөтүүсүз мүмкүн эместиги айкын.

«Туруктуу өнүгүү үчүн билим берүүнүн концептуалдык негиздери» семинары КРда Туруктуу өнүгүү үчүн Билим берүү боюнча глобалдык тенденцияларга жана өлкөлүк демилгелерге, ошондой эле Туруктуу өнүгүүнүн глобалдык максаттарын Кыргызстандын улуттук приоритеттерине адаптациялоо боюнча пландалган демилгелерге арналат.

Иш-чара КР Экономика министринин Кеңешчиси Л. Тен, КРдагы ОУР боюнча улуттук координатор Д. Дүйшөнованын, КР илимдин эмгек сиңирген кызматкери, профессор, г.и.д. Э Шүкүровдун, билим берүү жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча КР алдыңкы эксперттеринин жана Россия Илимдер Академиясынын Социология институтунан келген ардактуу конок – социологиялык илимдердин доктору И. Халийдин катышуусу менен өтөт.