Киришүү семинары

2015-жылдын 4-февралынан 11-февралына чейин Бишкекте “Парк отелде” долбоордун башкаруучу кадрларын даярдоону түзүүгө жана чыңдоого, долбоордук топтун дараметин күчөтүүгө багытталган 5 күндүк семинар өттү.

Семинарга Кыргыз Республикасындагы Европа Комиссиясынын делегациясы, Конрад Аденауэр Фондунун эксперттери, БИОМ Экологиялык кыймылынын эксперттери катышты.

Семинардын маанилүү темалары төмөндөгүлөр болду:

  • долбоордун максаттарынын жалпы түшүнүктөрүн иштеп чыгуу, ролдорду жана милдеттерди так бөлүштүрүү;
  • ишмердиктин жалпы түшүнүктөрүн иштеп чыгуу жана методологияны аныктоо;
  • визуалдаштыруунун ички байланыштары жана тышкы стратегиясы үчүн эрежелерди белгилөө;
  • мониторинг жана баалоо схемаларын жана куралдарын иштеп чыгуу
  • долбоордун бюджетин тактоо;
  • НС долбоорлорун башкаруунун жана бухгалтердик эсеп эрежелеринин, финансылык менеджменттин өзгөчөлүктөрүн изилдөө;
  • Ишмердик пландарын жана долбоордун персоналын башкаруунун ыкмаларын тактоо;
  • ЕС отчеттуулугуна карата талаптарды изилдөө.

Семинардын ишинин жүрүшүндө аракеттердин деталдуу пландары, иш-чаралар графиктери иштелип чыкты, жоопкерчилик бөлүштүрүлдү жана иштерди аткаруунун индикатору аныкталды.