КК 2015-жылдын 23-апрелиндеги жыйыны

img_020415_006

2015-жылдын 23-апрелинде Коомдук Кеңештин өкүлдөрүнүн суроо-талабы боюнча “Кыргыз Республикасынын билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү” долбоорун ишке ашыруунун алкагында кезектеги жыйынды өткөрүү үчүн билим берүү тутумунун транспаренттүүлүгүн жогорулатуу жаатындагы консультациялар үчүн эксперт, КР Президентине караштуу Билим берүүнү өнүктүрүү маселелери боюнча, ошондой эле бардык деңгээлдеги билим берүү мекемелерин лицензиялоо процессинин айкындуулугу маселелери боюнча коомдук эксперттик кеңештин өкүлү тартылган. Мындан тышкары долбоордун максаттуу тобунун билим берүү керектөөлөрүнө изилдөө жүргүзүү процессин талкуулоо жана 2015-жылдын июнунда боло турган семинардын контентин талкуулоо үчүн изилдөө жүргүзүүгө катышкан эксперттер тартылган. Талкуулоонун жыйынтыктары Кеңештин жыйынынын протоколуна кирген.