КР БжИМ КК Стратегиялык планын аяктоо боюнча жумушчу жолугушуу

11-сентябрда КР БжИМ КК Стратегиялык планын аяктоо боюнча жумушчу жолугушуу өттү.

Куттуктоо сөзү менен Владимир Коротенко, Золотых Елена Борисовна – москвалык эксперт, геология-минералдар илимдеринин кандидаты, Седаева Галина Михайловна – геология-минералдар илимдеринин кандидаты, улук илимий кызматкер, окумуштуу наамы – М.В. Ломоносов атындагы МГУ геология факультетинин литология жана деңиз геологиясы кафедрасынын доценти, Жаратылышты сыноочулардын Москва коомунун Президиумунун жана Кеңешинин мүчөсү чыгып сүйлөштү.

Елена Борисовна Золотых “Дүйнөнүн заманбап илимий картинасы жана глобалдык көйгөйлөрдү дисциплина аралык изилдөөлөрдүн тажрыйбасы” дисциплина аралык изилдөөсүнүн контекстинде илимди өнүктүрүү маселелери боюнча бет ачар менен чыгып сүйлөдү. Ошондой эле Россия Философия Коомунун мисалында заманбап илимий ассоциациясынын болушунун формалары боюнча дискуссия болду.

Дискуссиядан кийин КР БжИМ Коомдук Кеңешинин стратегиялык планын жеткире иштеп чыгуу боюнча жумушчу жолугушу өттү. Жумушчу жолугушууда КР БжИМ КК мүчөлөрүнөн, долбоордун командасынан тышкары, Л.Ю.Марченко – КР Билим берүү жана илим министрлигинин мониторинг жана стратегиялык пландоо бөлүмүнүн башчысы дагы катышты.

Коомдук Кеңештин мүчөлөрү Лариса Юрьевна менен Коомдук Кеңештин Министрлик менен өз ара аракеттенүүсүнүн көйгөйлөрүн, КР БжИМ КК министрликтин иш-чаралары жөнүндө маалыматты өз убагында албай турганы, бул аларды иш-чараларга катышуу жана министрликтин ишине мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып жатканы жөнүндө жана өз ара аракеттенүүнү бекемдөө жана натыйжалуу иштөө үчүн министрликтин бөлүмдөрү менен жолугушууну уюштуруу ниети жөнүндө талкуулашты.

Ошондой эле Лариса Юрьевна Коомдук Кеңешке таанышуу үчүн – 2012-2020-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун экинчи үч жылдык планы катары 2015-2017-жылдары Кыргыз Республикасында Билим берүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча аракеттер планын жана 2015-жылдын сентябрь аткаруу мөөнөтү менен улуттук экономиканы чыңдоо боюнча 2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Планынын 21-бөлүмү Социалдык программаларды кеңейтүүнүн иш-чаралары жөнүндө отчетту берди.

Коомдук кеңеш жана долбоордун командасы тарабынан КР БжИМ КК Стратегиялык планынын долбоорун жумушчу тартипте иштеп чыгуу жана бекитүү, 25-сентябрда стратегиялык планы сунуштала турган, КР БжИМ Коомдук Кеңешинин Билим берүү министрлигинин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн жана эксперттердин катышуусу менен Кыргызстандын билим берүү реформаларынын маселелери боюнча семинар өткөрүү чечими кабыл алынды.