Безымянный-1

“Кыргыз Республикасында билим берүүнү гендердик жана инклюзивдик өлчөө” аналитикалык сереби

“Кыргыз Республикасында билим берүүнү гендердин жана инклюзивдик өлчөө” аналитикалык отчету Европа Союзу тарабынан ишке ашырылып жаткан К.Аденауэр атындагы Фонд менен “БИОМ” экологиялык кыймылынын биргелешкен “Кыргыз Республикасында билим берүү чөйрөсүндөгү реформаларды өбөлгөлөө жана мониторинг жүргүзүү” долбоорунун алкагында даярдалды. Долбоор билим берүү тутумун реформалоо жана коом үчүн реформалардын айкындулугун жогорулатуу үчүн  КР Билим берүү жана илим министрлигинин …

Безымянный-1

“Кыргыз Республикасында Туруктуу Өнүгүү үчүн Билим берүү” аналитикалык сереби

Кыргызстандын туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү чөйрөсүндөгү жагдай бир кылка эмес мүнөздө. Бир тараптан дүйнөдө жана биздин өлкөдө туруктуу өнүгүү маселелерине кызыгуу өсүп бара жатат, өлкөлөр туруктуу өнүгүү идеологиясын жактайбыз деп билдирүү жасашат, экинчи тараптан өлкөдөгү экономикалык оорчулук, өзгөчө акыркы жылдары ресурстарды өнүгүү багытына, ошондой эле туруктуу өнүгүү векторуна кайра бөлүштүрүүгө мүмкүндүк бербей жатат. Улуттук …

Безымянный-1

“Кыргыз Республикасында билим берүү тутумун башкаруу “ аналитикалык сереби

Билим берүүнү башкаруу  тутумун талдоо Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумуна жалпы талдоо («бенчмаркинг») жүргүзүү, билим берүү тутумун өнүктүрүүдөгү дүйнөлүк тенденциялар менен салыштыруу, негизги айырмаларды аныктоо жана КР билим берүү тутумун башкарууну ылдам модернизациялоо үчүн чыйыр салуу максатында  даярдалды. Талдоонун башка милдети – акыркы 5 жылда (2010-2015) жүрүп жаткан билим берүү тутумун реформалоонун жүрүшүндөгү жетишкендиктерди жана …

Безымянный-1

“Кыргыз Республикасында билим берүү секторун финансылоо” аналитикалык сереби

Билим берүүгө сарпталган чыгымдар социалдык өнүгүүнүн түйүндүү көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат, анткени жарандардын билим алуусуна мамлекет менен коом тараптан көңүл буруунун деңгээлин көрсөтүп турат. Билим берүүгө инвестиция салуу өлкөнүн адам капиталын көбөйтүүнүн жана экономикалык өнүгүүнүн келечектерин жакшыртуунун маанилүү ыкмасы болуу менен гана чектелбейт, анын өзгөчө баалуулугу дагы бар, себеби билим берүү адамдардын дүйнө таанымын кеңейтет, …

(Русский) Фото-отчет проекта

osgo_brochure

(Русский) Информационный буклет